Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4×4 dla OSP w Sipiorach

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach.

Gmina Kcynia występuje w postępowaniu wyłącznie jako pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 15 PZP.

Formularz ogłoszenia nie pozwala na wskazanie ww. faktu w poniższej tabeli.

 

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania Wykonawców dot. treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, na które udzielił odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 1 PZP.

Szczegóły znajdują się w pliku pn.: „GBA.4x4_OSP.Sipiory_pytania.Wyk.1_odp..pdf”

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Kcynia
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 01.08.2019
  • Data składania ofert 08.08.2019
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 08.08.2019
  • Godzina otwarcia ofert 09:30
  • Miejsce złożenia oferty Gmina Kcynia; ul. Rynek 23; 89-240 Kcynia; Sekretariat - pok. 103
  • Numer UZP/TED 581561-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian