DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH NIE UDOSTĘPNIONYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP, są udostępniane na wniosek w terminach i trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku na jedną z poniżej wybranych możliwości:

– pocztą elektroniczną na adres: urzad[at]kcynia[dot]pl

– listownie na adres: Urząd Miejski w Kcyni, Rynek 23, 89-240 Kcynia

Informacje

Rejestr zmian