Gmina Kcynia posiada do wynajęcia lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

Burmistrz Kcyni informuje, iż z dniem 1 września 2019 r. Gmina Kcynia posiada do wynajęcia lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, w tym m.in. stołówki dla mieszkańców Gminy Kcynia. Niniejsze pomieszczenia znajdują się w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8, o łącznej powierzchni użytkowej 161,40 m2. Przedmiotowy lokal użytkowy składa się z:

jadalnia 58,30 m2
magazyn 9,80 m2
zmywalnia 16,60 m2
kuchnia 25,00 m2
magazyn 23,30 m2
pomieszczenie WC 6,30 m2
pomieszczenie gospodarcze 4,00 m2
korytarze 16,10 m2
holl 2,00 m2

 

Okres realizacji umowy 3 lata: 1 września 2019 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Minimalny czynsz za wynajem przedmiotowego lokalu: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100) wraz z należnym podatkiem VAT (23%).

Stan lokalu: obecnie wymagany jest gruntowy remont w celu dostosowania go do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Bliższych informacji można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kcynia.pl/ w zakładce Mienie Gminy – Wykazy oraz w Urzędzie Miejskim w Kcyni – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – Kcynia, ul. Dworcowa 8 (pokój nr 4) lub telefonicznie /52/ 589 43 95.

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian