Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 13a PZP) - rok 2017

Gmina Kcynia

Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 13a PZP) – rok 2017

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (D/U/RB) Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia procedury
1. Przebudowa drogi w Dębogórze RB Przetarg nieograniczony 225 tys. zł I kwartał
2. Przebudowa drogi w Chwaliszewie RB Przetarg nieograniczony 126 tys. zł I kwartał
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Turzynie RB Przetarg nieograniczony 520 tys. zł II kwartał
4. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Kcyni (siłownia plenerowa), Grocholinie (plac zabaw) oraz Głogowińcu (biesiadnik wiejski) RB Przetarg nieograniczony 125 tys. zł II kwartał
5. Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych i kulturalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. U Przetarg nieograniczony 903 tys. zł III kwartał
6. Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. U Przetarg nieograniczony 1 100 tys. zł III kwartał
7. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (w obrębach: Studzienki, Sipiory, Józefkowo) RB Przetarg nieograniczony 490 tys. zł III – IV kwartał

Plan postępowań o udzielenie zamówień został opracowany w oparciu o odpowiednie pozycje zawarte w: uchwale nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok oraz uchwale nr XXX/253/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2017-2027, a wskazane wartości zamówień są orientacyjne.

Kcynia 27 stycznia 2017 r.

Plan pierwotnie zamieszczony na zarchiwizowanej obecnie stronie BIP Zamawiającego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>