Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 13a PZP) - rok 2018

Gmina Kcynia

Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 13a PZP) – rok 2018

L.p.

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (D/U/RB) Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia procedury

1. Zakup kamienia do podbudowy dróg

D

przetarg nieograniczony 212 tys. zł

I kwartał

2. Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo,  etap I

RB

przetarg nieograniczony 796 tys. zł

I kwartał

3. Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni

RB

przetarg nieograniczony 475 tys. zł

I kwartał

4. Bankowa obsługa budżetu Gminy w latach 2018 – 2021

U

przetarg nieograniczony 140 tys. zł

II kwartał

5. Ubezpieczenie majątku Gminy 2018 – 2021

U

przetarg nieograniczony 548 tys. zł

II kwartał

6. Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

U

zamówienie „in-house” 1 130 tys. zł

III kwartał

7. Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych i kulturalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

U

przetarg nieograniczony 903 tys. zł

III kwartał

8. Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

U

zamówienie w trybie art. 138o PZP 140 tys. zł

IV kwartał

Plan postępowań o udzielenie zamówień został opracowany w oparciu o odpowiednie pozycje zawarte w: uchwale nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok oraz uchwale nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018-2030, a wskazane wartości zamówień są orientacyjne.

Kcynia, 11 stycznia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>