OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), informujemy, że:  
 1. Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w celu załatwienia określonej sprawy w Urzędzie Miejskim w Kcyni, jest Burmistrz Kcyni, zwany dalej: "Administratorem", z siedzibą w Kcyni, przy ul. Rynek 23, tel. 52 589 37 21, e-mail: iod@kcynia.pl
 1. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Ci na mocy Rozporządzenia. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, adres e-mail: iod@kcynia.pl. Dane kontaktowe IOD dostępne są także na stronie internetowej Gminy Kcynia – www.kcynia.pl - w zakładce „RODO”.
 1. Informacja o wymogu podania danych i o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania
W zależności od rodzaju sprawy jaką chcesz załatwić w Urzędzie podanie przez Ciebie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zgodnym ze sprawą jaką prowadzi Urząd. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być wyłącznie przepis prawa, twoja zgoda lub umowa jaką zawarłeś z Administratorem.
 1. Informacja o odbiorcach danych
Dostęp do Twoich danych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kcyni. Dane mogą być przekazane odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Informacja o okresie przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane lub zgodnie z obowiązującym w danej sprawie przepisem prawa.
 1. Informacja o przysługujący Tobie prawach
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę , w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Pamiętaj, że realizacja powyższych praw zależy od rodzaju sprawy, którą prowadzi Urząd, a  w szczególności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych (np. przepis prawa, Twoja zgoda).   W razie pytań, wątpliwości masz prawo skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, do którego kontakt podaliśmy w punkcie 2 niniejszej informacji.       Burmistrz Kcyni /-/ Marek Szaruga  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>