Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 13a PZP) - rok 2019

Gmina Kcynia

Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 13a PZP) – rok 2019

L.p.

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (D/U/RB) Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia procedury

1. Przebudowa ulicy Łąkowej w Kcyni

RB

przetarg nieograniczony

294 tys. zł

I kwartał

2. Rozbudowa drogi w miejscowości  Mieczkowo

RB

przetarg nieograniczony

610 tys. zł

I kwartał

3. Zakup kruszywa do podbudowy dróg gminnych

D

przetarg nieograniczony

215 tys. zł

I kwartał

4. Bankowa obsługa budżetu Gminy w latach 2019 -2021

U

przetarg nieograniczony

140 tys. zł

II kwartał

5. Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

U

zamówienie„in-house”

1 242 tys. zł

III kwartał

6. Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych i kulturalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

U

przetarg nieograniczony

998 tys. zł

III kwartał

Plan postępowań o udzielenie zamówień został opracowany w oparciu o odpowiednie pozycje zawarte w: uchwale nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok oraz uchwale nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019-2030, a wskazane wartości zamówień są orientacyjne.

Kcynia, 9 stycznia 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>