Zamówienia publiczne w Gminie Kcynia od 1 marca 2019 r.

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które od 18 października 2018 r. wymuszają elektronizację zamówień publicznych, Gmina Kcynia uruchamia Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej progu istotności (postępowania regulaminowe) oraz powyżej tego progu (postępowania prowadzone na podstawie Prawa zamówień publicznych). Docelowo cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Do momentu pełnego wdrożenia tej funkcjonalności, wynikającego zarówno z przyczyn technicznych jak i prawnych, część postępowań prowadzona będzie na dotychczasowych zasadach (publikacja ogłoszeń w BIP, przesyłanie zaproszeń do składania ofert na piśmie, faxem lub e-mail’em). W przypadku procedur realizowanych w sposób elektroniczny ogłoszenia będą publikowane na Profilu Nabywcy Gminy Kcynia lub, jeśli procedura udzielenia zamówienia nie przewiduje publikacji ogłoszenia, pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie poszczególnych postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowalnych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej. Jak będzie to wyglądać w praktyce:
  • Na Platformie Zakupowej publikowane będą (jak dotychczas w BIP) ogłoszenia w procedurach otwartych (realizowanych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych - dalej: PZP lub w Regulaminie zamówień w Gminie Kcynia), gdzie znajdować się będzie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania [w przypadku procedur zamkniętych (jak dotychczas - na indywidualnie wysyłane zaproszenie) link każdorazowo otrzymają Państwo w e-mailu od prowadzącego takie postępowanie];
  • Na stronie postępowania zamieszczona będzie: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami - dla procedur realizowanych wg PZP albo - dla procedur realizowanych wg Regulaminu: Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami, określające warunki udziału (doświadczenie, zdolności techniczne, itp.), Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunki techniczne, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
  • Przy danej pozycji zamówienia podajecie Państwo propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do Gminy klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,
  • UWAGA: W postępowaniach prowadzonych zgodnie z PZP wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)
Otwarte procedury udzielenia zamówienia, ogłaszane na tych samych zasadach, jak dotychczas w BIP - tj. bez indywidualnego zaproszenia, będą Państwo mogli monitorować na tej stronie. Aby składać oferty, nie muszą Państwo, jako Wykonawcy, zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od Gminy dopasowane zaproszenia do postępowań. Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa (jedna z najpopularniejszych, w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). Dodatkowo w zamówieniach zgodnych z PZP: ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej). W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne. Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>