Porządek i projekty uchwał X sesji Rady Miejskiej w Kcyni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 maja  2019 r. / czwartek / o godz.12.00   w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.   Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni za 2018
rok.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zamiaru ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia - zał. 1, 2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej, stanowiącej własność Gminy Kcynia – zał. 2, 3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącym własność Gminy Kcynia - zał.3, 4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kcyni, stanowiącej własność Gminy Kcynia - zał. 4, 5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia - zał. 5, 6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia - zał. 6.
 1. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
 2. Głosy mieszkańców gminy.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia przewodniczących i mieszkańców gminy.
 4. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni /  Jan Kurant /  

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>