Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 13a PZP) - rok 2020

Gmina Kcynia

Plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 13a PZP) – rok 2020

L.p.

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (D/U/RB) Przewidywany tryb Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia procedury

1. Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi

RB

przetarg nieograniczony

517 tys. zł

I kwartał

2. Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia

U

przetarg nieograniczony

135 tys. zł

I kwartał

3. Zakup kruszywa do podbudowy dróg gminnych

D

przetarg nieograniczony

193 tys. zł

I kwartał

4. Przebudowa drogi w miejscowości Dziewierzewo oraz ulicy Sądowej i Farnej w Kcyni

RB

przetarg nieograniczony

1 200 tys. zł

II kwartał

5. Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Kcynia

U

przetarg nieograniczony

225 tys. zł

II kwartał

6. Zakup wraz z dostawą opału na potrzeby Gminy Kcynia oraz jej jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2020/2021

D

przetarg nieograniczony

335 tys. zł

II kwartał

7. Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

U

zamówienie „in-house”

1 700 tys. zł

III kwartał

8. Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych i kulturalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

U

przetarg nieograniczony

946 tys. zł

III kwartał

9. Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2021

U

usługi społeczne wg PZP

135 tys. zł

IV kwartał

Plan postępowań o udzielenie zamówień został opracowany w oparciu o odpowiednie pozycje zawarte w: uchwale nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok oraz uchwale nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcyni na lata 2020-2030, a wskazane wartości zamówień są orientacyjne.

Kcynia, 10 stycznia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>