Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ znajduje się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni ul. Libelta 28.

Nieodpłatne porady prawne udzielane są w każdy poniedziałek
w godz. od 12.00 – 16.00,
oraz w każdą środę i piątek
w godz. od 11.00 – 15.00

Harmonogram, zakres udzielanej pomocy, kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz pismo przewodnie znajduje się w załącznikach.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian