Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych szczegółowych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia ogłoszonego 9 lipca 2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian