Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna daje szansę na aktywizację społeczności oraz na formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych, i to niekoniecznie za dodatkowe środki. Daje też podstawę prawną do realizacji działań, które często i tak są już realizowane przez samorząd z mieszkańcami.

To, kto może korzystać z inicjatywy lokalnej, w jakim celu oraz jakie są kolejne kroki związane z realizacją inicjatywy i jakie muszą być spełnione wymogi formalne określa Rozdział 2a ustawy o pożytku.
Inicjatywa lokalna jest dla mieszkańców
Inicjatywa lokalna skierowana jest do mieszkańców społeczności lokalnych. Mieszkańcy rozumiani są tutaj jako osoby zamieszkujące dane miejsce i wiążące z nim swoje „centrum interesów życiowych”. Ze względu na idee inicjatywy lokalnej jako oddolnej aktywności mieszkańców to właśnie ten fakt traktowania miejsca jest kluczowy, a nie formalne zameldowanie.
Mieszkańcy przy zgłaszaniu inicjatywy mogą działać samodzielnie lub skorzystać z pomocy organizacji pozarządowej. Organizacja pełni tylko rolę pełnomocnika mieszkańców. To sami mieszkańcy muszą się zorganizować, a organizacja może ich reprezentować. Jest to idealne narzędzie do działań lokalnych stowarzyszeń, jak również grup nieformalnych, w tym np. kół gospodyń wiejskich.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LIII/540/2010  z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – dostępna w załączniku poniżej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian