Inspektor Ochrony Danych

Działając na podstawie art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż z dniem 25 maja 2018 r.:

funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kcyni pełni

Tomasz Hałas

Dane kontaktowe: iod[at]kcynia[dot]pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia.

Informacje

Rejestr zmian