Karta informacyjna

  • Nr karty/rok 2/2018
  • Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu uzgodnienia
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Żurawia
  • Znak sprawy RI.6721.2.1.2018
  • Dokument wytworzył Dyrektor PPIS
  • Data dokumentu 30.08.2018
  • Dokument zatwierdził Dyrektor PPIS
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski, Referat Inwestycji, pokój 206
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=5898
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2018, 3/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.10.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian