Karta informacyjna

  • Nr karty/rok 3/2018
  • Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu sporządzenie dokumentacji
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Żurawia
  • Znak sprawy RI.6721.2.1.2018
  • Dokument wytworzył Paweł Łukowicz
  • Data dokumentu 27.09.2018
  • Dokument zatwierdził Paweł Łukowicz
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski, Referat Inwestycji, pokój 206
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2018, 2/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.10.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian