Kcyńska Rada Seniorów

Kcyńska Rada Seniorów została powołana na mocy Uchwały Nr XVII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Kcyni.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian