STAWKI OPŁAT OD 1 MAJA 2021 R .

W związku z przejęciem obowiązków od 1 lipca 2013 r. przez Gminę Kcynia, dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za wniesioną opłatę za gospodarowanie odpadami, przypominamy o obowiązku wnoszenia zadeklarowanych opłat z tego tytułu do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kcyni: Bank Spółdzielczy w Kcyni Nr 40 8166 0009 2001 0000 0198 0020. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa Burmistrz Kcyni podjął decyzję o druku książeczek wpłat dotyczących ww. opłaty śmieciowej. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarski Nieruchomościami przygotował książeczki wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. „opłata śmieciowa”. Książeczki można odbierać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ul. Dworcowa 8, pokój 3.

 

STAWKI OPŁAT OD 1 KWIETNIA 2021 r .
LICZBA OSÓB Stawkę opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku.
1 26,00 25,00
2 52,00 50,00
3 78,00 75,00
4 104,00 100,00
5 130,00 125,00
6 143,00 137,00
7 156,00 149,00
8 169,00 161,00
9 182,00 173,00
10 195,00 185,00
11 208,00 197,00
12 221,00 209,00
13 234,00 221,00
14 247,00 233,00

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian