Kurenda dotycząca stawki zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r.

KURENDA !!!

BURMISTRZ KCYNI INFORMUJE

         Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1934), określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł od 1 litra oleju.

         W 2017 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminie:

od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.- wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Formularze wniosku wraz z załącznikami można odebrać u sołtysa lub pobrać ze strony internetowej BIP Gminy Kcynia w zakładce: Rolnictwo-Akcyza.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

·         3 – 28 kwietnia 2017 r. – gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Kcyni lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 r. wyniesie 86,00 zł

                                                                                   BURMISTRZ KCYNI

                                                                                       (-) Marek Szaruga

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian