Kurenda dotycząca wniosków o zwrot podatku akcyzowego-2019

BURMISTRZ KCYNI UL. RYNEK 23 89-240 KCYNIA KURENDA !!! BURMISTRZ KCYNI INFORMUJE Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2313) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej określający stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2019 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

W 2019 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminie: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z: – fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ( w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.), – dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu miesiąca roku poprzedzającego rok.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: • 1 – 31 października 2019 r. – przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Maksymalna ilość oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. wyniesie 100 litrów. Dodatkowy limit dla rolników posiadających bydło ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych ( DJP ) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. BURMISTRZ KCYNI (-) Marek Szaruga

Informacje

Rejestr zmian