Licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką

  • Wydział Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Anita Gryczka
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Kcyni pokój 208
  • Telefon kontaktowy 52 589 43 33
  • Miejsce odbioru Urząd Miejski w Kcyni pokój 208
  • Wymagane dokumenty 1. Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust.1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ) ( w załączeniu wzór – załącznik numer 1).
   2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 (w załączeniu wzór - załącznik numer 2).
   3. Wykaz pojazdów (w załączeniu wzór – załącznik nr 3).
   4. Oświadczenie (w załączeniu wzór -załącznik numer 4).
   Do wglądu oryginały :
   - dowód rejestracyjny
   - badania lekarskie
   - badania psychologiczne
   - prawo jazdy
  • Opłaty Opłata administracyjna uzależniona jest od okresu ważności licencji i wynosi: - 200 zł (od 2-15 lat) przy zmianie licencji 10% tj. 20 zł - 250 zł (powyżej 15 lat do 30 lat) – 10% - 25 zł - 300 zł.(powyżej 30 lat do 50 lat) – 10 % - 30 zł Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni - BS Kcynia nr 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016 - tytuł wpłaty: "Licencja na taksówkę"
  • Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Kcyni w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego w Kcyni  lub w pokoju nr 208  w godzinach urzędowania : Poniedziałki, środy i czwartki w godz.  7.00 do 15.00 , wtorki w godz. 7.00 do 16.00 oraz piątki w godz. 7:00-14:00.

  • Podstawa prawna

   – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414) – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.553 z późniejszymi. zmianami.), – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93  z późniejszymi zmianami.),

   –  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat   za   czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz  za   egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)

   – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji  na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych  dokumentów (Dz. U. z 2013 r.  poz. 713

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian