Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały (stan na 31.12.2018 r.)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian