Liczba mieszkańców Gminy Kcynia na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian