Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 11 czerwca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia

  • Rodzaj aktu prawnego Obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.06.2019
  • Data wejścia w życie 11.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 11.06.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyłożenia do publicznego wglądu
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian