Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 wrzesnia 2018 r. RI.6721.4.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki nr 838 oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • Rodzaj aktu prawnego Obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja _
  • Data podjęcia (podpisania) 18.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.09.2018
  • Data wejścia w życie 18.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie nieopublikowane
  • Nr aktu prawnego RI.6721.4.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian