Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 7/2020 znak: RR.6220.7.2020

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu znak:RR.6220.7.2020 z dnia 05.08.2020 r. w sprawie sprostowania decyzji Nr 7/2020 znak: RR.6220.7.2020 z dnia 20 lipca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 35 i 37 obręb Malice, gmina Kcynia”.

  • Rodzaj aktu prawnego Obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 05.08.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.08.2020
  • Data wejścia w życie 05.08.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego RR.6220.7.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 7/2020 znak: RR.6220.7.2020
  • Podstawa prawna wydania W dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian