Obwieszczenie RR.6220.3.2021.AK o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania

Obwieszczenie RR.6220.3.2021.AK  z dnia 15 lipca 20221 r. o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 11/2018 z dnia 20.12.2018 r. znak: RR.6220.8.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 35; 37; 793; 794; 812 obręb Malice, 156/1 obręb Bąk, Gmina Kcynia” w części dotyczącej elektrowni o mocy do 4 MW na działkach o nr 793, 794 obręb Malice, gm. Kcynia

  • Rodzaj aktu prawnego Obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 15.07.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.07.2021
  • Data wejścia w życie 15.07.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego RR.6220.3.2021.AK
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wydania decyzji umorzenia postępowania administracyjnego
  • Podstawa prawna wydania W tresci dokumentu
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian