Obwieszczenie RR.6220.8.2021.AK o zebranym mat. dowodowym

Obwieszczenie RR.6220.8.2021.AK z dnia 21 lipca 2021 r. o zebranym mat. dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 18/4, obręb ewidencyjny Suchoręcz (nr 0031), gm. Kcynia”.

  • Rodzaj aktu prawnego Obwieszczenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 21.07.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.07.2021
  • Data wejścia w życie 21.07.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego RR.6220.8.2021.AK
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Podstawa prawna wydania W treści dokumentu
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian