Ogłoszenie o naborze kandydatów do Kcyńskiej Rady Seniorów

Burmistrz Kcyni na podstawie Uchwały Nr XVII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ogłasza nabór kandydatów do Kcyńskiej Rady Seniorów na kadencję 2020-2024. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społeczne o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym, współpracować będą z organami Gminy Kcynia w obszarach dotyczących osób starszych.

1. Kandydatami do Rady mogą być wyłącznie seniorzy zamieszkujący w Gminie Kcynia.

2. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez: przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady ma także grupa 15 osób starszych zamieszkałych na terenie gminy.

3. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 13 lutego do 28 lutego 2020 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Warunkiem zgłoszenia kandydatów jest dostarczenie:

A) formularza zgłoszeniowego (dla przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych – pobierz poniżej, dla przedstawiciela osób starszych – pobierz poniżej)

B) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady (pobierz poniżej).

Formularz wraz z oświadczeniem należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kcyni – sekretariat pokój 103, ul. Rynek 23.

5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.kcynia.pl w zakładce Seniorzy, na stronie podmiotowej BIP http://bip.kcynia.pl w zakładce Seniorzy oraz w Biurze Rady pokój nr 209.

6. Zgłoszenia kandydatów do Kcyńskiej Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian