Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia.

  • Nr karty/rok 3/2019
  • Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Opinia
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Żurawia
  • Znak sprawy RI.6721.2.1.2018
  • Dokument wytworzył PPIS
  • Data dokumentu 29.03.2019
  • Dokument zatwierdził Dyrektor PPIS
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.03.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7788
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/2019, 5/2019, 7/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.03.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian