Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – północna część wsi Żurawia, gmina Kcynia

  • Nr karty/rok 9/2021
  • Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Północna część wsi Żurawia, gmina Kcynia
  • Znak sprawy RI.6721.2.2.2021
  • Dokument wytworzył Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
  • Data dokumentu 04.08.2021
  • Dokument zatwierdził Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Kcyni, Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pok. 206)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/2021, 8/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.08.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian