Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.04.2017 Wnioski dla przedsiębiorców ubiegających się o zwrot kosztów dofinansowania młodocianych pracowników Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Burmistrz Kcyni ogłasza ograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego – Kcynia, ul. Rynek 9 Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Wykaz na sprzedaż lokalu użytkowego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Poziomy odzysku i recyklingu Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Wzór oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Program współpracy na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia za miesiąc paździenrik i listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia za miesiąc styczeń 2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia za miesiące od października 2016 do grudnia 2016 Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016 dostarczonej przez wodociągi publiczne funkcjonujace na terenie gminy Kcynia Szczegóły
« 1 2 144 145 146 147 148 149 »