Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.04.2017 Program Usuwania Azbestu w Gminie Kcynia Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kcynia na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2015 Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki i limity odpadów Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Informacja w sprawie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gleby i ziemi Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Jak segregować? Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie i odpadów zmieszanych Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Książeczki do opłaty śmieciowej Szczegóły
« 1 2 145 146 147 148 149 »