Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego / Wycofanie złożonego wniosku przed formalnym wszczęciem postępowania administracyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu / Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zmiana wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zmiana wydanej decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zgłaszanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Udzielenie zgody na lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków Szczegóły
« 1 2 148 149 150 151 152 163 164 »