Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 45.2017 Burmistrz Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czyności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 44.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 43.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 42.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 41.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządrzenie Nr 40.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 23 marca 2017 r. w3 sprawie przeprowadzenia pierwszego publicznego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu uzytkowego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych, stanowiącego własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 39.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia o pisemnym naborze ofert na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 38.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 37.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 36.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy Szczegóły
« 1 2 151 152 153 154 155 173 174 »