Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/338/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 l;listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Czochralskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/337/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/336/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Uchwała Nr XL/335/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 23 listopada 2017 r. RI. 6730.46.2017.JW Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów w Łankowicach gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Zarządzenie Nr 186.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 13 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Zarządzenie Nr 189.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu WPF Gminy Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Zarządzenie Nr 182.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 30 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Kcyni Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 Zarządzenie Nr 185.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
« 1 2 152 153 154 155 156 206 207 »