Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Dodatek energetyczny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Dodatki mieszkaniowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego / Wycofanie złożonego wniosku przed formalnym wszczęciem postępowania administracyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu / Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zmiana wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zmiana wydanej decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
« 1 2 153 154 155 156 157 169 170 »