Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zgłaszanie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Udzielenie zgody na lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Ewidencja działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zezwolenie na uprawę maku na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.04.2017 Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego Szczegóły
« 1 2 154 155 156 157 158 169 170 »