Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 21.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynku toalety publicznej przy ul. Strażackiej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 20.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom M-GOPS w Kcyni Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Podatek leśny Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Podatek rolny Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Podatek od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 19.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Nowa Wieś Notecka Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 18.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w naborze na stanowiska pracy Lokalnych Animatorów Sportu na 2017 w Gminie Kcynia w ramach Projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki Lokalny Animator Sportu na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 17.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu na sprzedaż lokalu uzytkowego wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych stanowiącego własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 Zarządzenie Nr 16.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
« 1 2 155 156 157 158 159 174 175 »