Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2017 Inicjatywa lokalna Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2017 Wniosek o umorzenie, odroczenie oraz rozłożenie na raty podatku dla osób fizycznych. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2017 Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2017 Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2017 Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2017 Wpisanie do rejestru wyborców w części B Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2017 Wpisanie do rejestru wyborców w części A Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2017 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2017 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL Szczegóły
« 1 2 168 169 170 171 172 174 175 »