Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.04.2017 Program współpracy na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia za miesiąc paździenrik i listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia za miesiąc styczeń 2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia za miesiące od października 2016 do grudnia 2016 Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016 dostarczonej przez wodociągi publiczne funkcjonujace na terenie gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Program Usuwania Azbestu w Gminie Kcynia Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kcynia na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2015 Szczegóły
Artykuł 02.04.2017 Rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki i limity odpadów Szczegóły
« 1 2 171 172 173 174 175 »