Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 122.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 123.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 124.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postepwoania w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 125.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 126.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia p. Katarzyny Kaźmierczak – inspektora w M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postepwoania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wycxhowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, w sprawach z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz świadczenia „Dobry start” Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 127.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia praconwika M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 128.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: upoważnienia Pana Norberta Michalskiego – pomocy administracyjnej w M-GOPS w Kcyni do prowadzenia postepwoania w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia „Dobry start” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.07.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Interpelacja radnego Jana Kuranta Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży – Grocholin dz. 53/20 Szczegóły
« 1 2 3 4 156 157 »