Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 13.01.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni – referent ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej Szczegóły
Akty prawne 13.01.2020 Zarządzenie Nr 2.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie na czas jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 10.01.2020 Obwieszczenie RI.6733.9.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie przepływki dla ryb na rzecze Noteć Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.01.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kcyni – podinspektor ds. księgowości Szczegóły
Akty prawne 09.01.2020 Uchwała Nr XVII/157/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Obwieszczenie RI.6733.7.2019.JW o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Burmistrz Kcyni ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2020 r. w ramach pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Kurenda – akcyza 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Zarządzenie Nr 211.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Zarządzenie 207.2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2020 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 182 183 »