Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.11.2021 ZARZĄDZENIE NR 154.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 16 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 23.11.2021 Obwieszczenie – Zawiadomienie RR.6220.10.2021.AK o zebranym materiale dowodowym Szczegóły
Akty prawne 23.11.2021 Obwieszczenie o wydanej decyzji prze Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 22.11.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia z dnia 16.11.2021 r. Szczegóły
Artykuł 22.11.2021 Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia – na rok 2022” Szczegóły
Akty prawne 22.11.2021 ZARZĄDZENIE NR 155.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia – na rok 2022” Szczegóły
Akty prawne 17.11.2021 Zarządzenie nr 148.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika i pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 17.11.2021 Zarządzenie nr 146.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie udzieleni Pani Agnieszce Witkowskiej – Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 17.11.2021 Zarządzenie nr 147.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 10 listopada 2021 r.w sprawie udzielenia Pani Iwonie Krakowiak – zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 17.11.2021 Porządek i projekty uchwał XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
« 1 2 3 4 271 272 »