Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 688/2 w Kcyni, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 220 w Szczepicach, gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 476/3, 476/4 i 482/8 oraz części działek 476/5, 483/1, 484 i 485 w Kcyni Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 20 w Malicach, części działek 77 i 78 oraz działek 79, 80, 81, 207 i 275 w Dziewierzewie, części działki nr 783 i działki nr 784 w Sipiorach – gmina Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 128/7, 128/8, 625/1, 687/4 i 737/2 w mieście Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 731 w Kcyni Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 688/3 i 688/4 w Kcyni Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ternu działek 645 i 646/2 w Kcyni Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 1036 i 1037 w Kcyni Szczegóły
Artykuł 15.04.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek 59/10, 59/11, 60/1, 60/2, 60/6, 61/1, 61/2, 61/3, 62/11, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 183, 192 w Żurawi Szczegóły
« 1 2 264 265 266 267 268 273 274 »