Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży – Kcynia ul. Wyrzyska 15 Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do sprzedaży – Malice 29/1 Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 Zarządzenie Nr 132.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do sprzedaży. Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 Zarządzenie Nr 131.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Karmelita, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 O G Ł O S Z E N I E w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych stanem zagrożenia suszą rolniczą. Szczegóły
Artykuł 07.07.2019 Kurenda dotycząca wniosków o zwrot podatku akcyzowego-2019 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Zarządzenie Nr 117.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. Kcynia Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do rady Powiatowej K-PIR w Powiecie Nakielskim Szczegóły
« 1 2 3 4 5 156 157 »