Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2020 Interpelacja radnego Jana Kuranta z dnia 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Wyniki głosowania z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Zarządzenie Nr 215.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie Gminy Kcynia – na rok 2020″ Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenu Gminy Kcynia TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER, TEKTURA, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Budżet na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/156/2019 Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie pdbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/155/2019 Rady Miejskiej w Kcyni zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kcynia przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/154/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Kcynia na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/153/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kcyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 182 183 »