Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.10.2019 Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 26 wrzesnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 02.10.2019 Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Postanowienie 146/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Interpelacja radnego Rady Miejskiej Mirosława Pezackiego z dnia 26 września 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2019 Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.10.2019 Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.10.2019 Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 02.10.2019 Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/358/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 02.10.2019 Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części Żurawi, gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.10.2019 Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części Żurawi, gmina Kcynia Szczegóły
« 1 2 3 4 5 169 170 »