Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 10.06.2020 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA z napędem 4×4 dla OSP w Dziewierzewie Szczegóły
Akty prawne 10.06.2020 Obwieszczenie RI.6733.3.2020.JW o zakończeniu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Bilans, informacja dodatkowa, zestawienia zmianw funduszu i rachunek zysków i strat jednostek Gminy Kcynia sporządzonych na dzień 31.12.2019 Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Bilans Urzędu Miejskiego w Kcyni, zestawienie zysków i strat, zmian w funduszu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Rachunek zysków i strat jednostki, Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do wydzierżawienia – Kcynia ul. Krzywa Szczegóły
Akty prawne 09.06.2020 Zarządzenie Nr 54.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej w budynki toalety publicznej przy ul. Strażackiej Szczegóły
Akty prawne 09.06.2020 Zarządzenie Nr 68.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki Szczegóły
Akty prawne 09.06.2020 Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Komunikat Nr 1 Urzędnika Wyborczego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 206 207 »