Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Smogulecka Wieś Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Plan polowań 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 Zarządzenie Nr 171.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 11.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Decyzja nakazująca usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości wodociąg Smogulecka Wieś Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Porządek i projekty XIV sesji Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Protokół XII z sesji Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 BURMISTRZ KCYNI O G Ł A S Z A pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia – Kcynia ul. Polna 12/40 (lokal mieszkalny). Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie Nr 166.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 2 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2019 Zarządzenie Nr 164.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 09.10.2019 Zarządzenie Nr 163.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 27 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 173 174 »