Petycja o opinię ws. przeprowadzenia Referendum ludowego

Sposób załatwienia petycji:

Uchwała Nr XXXI/242/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia braku podstaw do zakwalifikowania pisma jako petycji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian