Plan polowań

Na podstawie informacji otrzymanych z Kół Łowieckich, Urząd Miejski w Kcyni informuje o planach polowań zbiorowych organizowanych na terenie Gminy Kcynia:

  1. W obwodach należących do Koła Łowieckiego nr 1 „Bielik” w dniach 25 i 26 stycznia,
    2020 roku.
  2. W obwodach należących do Koła Łowieckiego nr 156 OHZ Szubin w dniach 31 stycznia
    i 2 lutego 2020 roku.

Informacje

Rejestr zmian