Plan polowań

Na podstawie informacji otrzymanych z Kół Łowieckich, Urząd Miejski w Kcyni informuje o planach polowań zbiorowych organizowanych na terenie Gminy Kcynia:

  1. W obwodach należących do Koła Łowieckiego nr 82 „Knieja” w dniu 25 stycznia 2020 roku.
  2. W obwodach należących do Koła Łowieckiego nr 84 „Dąb” w dniach 25 stycznia,
    oraz 8 lutego 2020 roku.

Informacje

Rejestr zmian