Podsumowanie zadania utylizacji azbestu – 2019 r.

Podsumowanie zadania związanego z demontażem, odbiorem i utylizacją azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kcynia w 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian